วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2550

ความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชา นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้-การสร้างสื่อโดยใช้สีไม้
-การออกแบบอักษรหัวข้อเรื่อง
-การสร้างบล็อก
-โปรแกรม power point

-การตัดภาพในใโปรแกรม Photoshop
-การออกแบบสื่อ
-การสร้างโฮมเพจ

2 ความคิดเห็น:

kanok-orn กล่าวว่า...

กนกอร สำราญญาติ specialgirl1.k@gmail.com

ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ กล่าวว่า...

สีบล็อกสวยดี แต่ให้ปรับแต่ละเรื่องให้บรรทัดห่างกันจะช่วยให้น่าสนใจมากขึ้น ภาพประกอบควรมีมากกว่านี้